Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan22. december 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Dagsordenen for Kommissionens sidste møde i år - onsdag den 22. december 2021 - handlede bl.a. om EU's budget og skat...

Weekly College meeting of the von der Leyen Commission, 22/12/2021

Dagsorden:

 

POLITISK KOORDINERING/BUDGET

 

EU’s budget - Læs mere...

 

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Næste generation af egne indtægter til EU’s budget
  • Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
  • Forslag til Rådets afgørelse om ændring af forordning (EU, Euratom) 2020/2093 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027

 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/ØKONOMI

 

Beskatningspakken

 

  • Forslag til Rådets direktiv om sikring af en global mindstebeskatning af multinationale koncerner i EU - Læs mere...    
  • Forslag til Rådets direktiv om regler, der skal forhindre misbrug af skuffeselskaber til skattemæssige formål og om ændring af direktiv 2011/16/EU - Læs mere...  

 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/FINANSIELLE TJENESTER

 

  • Kommissionens delegerede forordning om ændring af den delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår tilføjelse af Burkina Faso, Cayman Islands, Haiti, Jordan, Mali, Marokko, Filippinerne, Senegal og Sydsudan til tabel I i bilaget og fjernelse af Bahamas, Botswana, Ghana, Irak og Mauritius fra tabel I.

 

Andet                                        

 

  • Seneste nyt om eksterne forbindelser

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
22. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark