Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan9. november 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 9. november 2022 handler bl.a. om økonomisk styring, Ukraine, gødning, energi, militær mobilitet, cyberforsvar samt om motorkøretøjer og emissioner m.m.

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 09/11/2022

Dagsorden:
 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / LANDBRUG    

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Sikring af tilgængelighed af gødning til overkommelige priser - Læs mere...

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / ENERGI    

  • Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af en ramme til fremskyndelse af etableringen af vedvarende energi - Læs mere...    

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / DET INDRE MARKED     

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår emission og batterier holdbarhed (euro 7) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/ 2009  - Læs mere...

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / ØKONOMI    

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om retningslinjer for en reform af EU's ramme for økonomisk styring - Læs mere...

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / BUDGET OG ADMINISTRATION / ØKONOMI

Ukraine – retlig finansiel pakke - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et instrument, der skal sikre støtte til Ukraine i 2023 (makrofinansiel bistand +)        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) 2018/1046 for så vidt angår indførelse af en diversificeret finansieringsstrategi som general lånemetode
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027        

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER / UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK / ET STÆRKERE EUROPA I VERDEN / ØKONOMI / DET INDRE MARKED / TRANSPORT

Sikkerheds- og forsvarspakke

  • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Handlingsplan for militær mobilitet 2.0 - Læs mere...
  • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet:EU-cyberforsvarspolitik - Læs mere...  

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
9. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark