Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan28. juni 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxeles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 28. juni 2023 handler bl.a. om klimaforandringernes og miljøforringelsens betydning for fred, sikkerhed og forsvar, finansiering og betalinger samt om digitale euro

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 28/06/2023

Dagsorden:

 

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/ET STÆRKERE EUROPA I VERDEN

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / ØKONOMI / DET INDRE MARKED / FINANSIELLE TJENESTER

Åben finansiering og betalinger

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for adgang til finansielle data og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010, (EU) nr. 1095/2010 og (EU) 2022/2554        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af forordning (EU) 1093/2010        
  • Europa-Parlamentets og Rådets forslag til et direktiv om betalingstjenester og elektroniske pengetjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 98/26/EF og om ophævelse af direktiv 2015/2366/EU og 2009/110/EF
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU om betalingstjenester i det indre marked        

Pakken om den fælles valuta

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af den digitale euro        
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eurosedler og -mønter som lovligt betalingsmiddel
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tjenester med digitale euro udbudt betalingstjenester hjemmehørende i medlemsstater, der ikke har euro som valuta, og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1230   

Eventuelt        

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
28. juni 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark