Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan21. november 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionen's møde tirsdag den 21. november 2023 handlede om efterårspakken for det europæiske semester, skovovervågning samt om bistand til Palæstina

Emissioner og forurenende stoffer...

 

 

SAMORDNING AF POLITIKKER / EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / ØKONOMI / BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE RETTIGHEDER

Det europæiske semester - efterårspakken

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og den Europæiske Investeringsbank: Årlig undersøgelse af bæredygtig vækst 2024 (ASGS)        
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Rapport om varslingsmekanismen (2024) (AMR)        
  • Henstilling med henblik på Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet (EAR)        
  • Forslag til fælles rapport om beskæftigelsen fra Kommissionen og Rådet (JER)        

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / MILJØ, HAV OG FISKERI / KLIMAPOLITIK    

SAMORDNING AF POLITIKKER / NABOSKAB OG UDVIDELSE    

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
21. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark