Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan29. november 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionen's møde onsdag den 29. november 2023 handler om passagerrettigheder samt forbindelser mellem EU og Tyrkiet

Weekly college meeting of the von der Leyen Commission, 29/11/2023

Thierry Breton, Olivér Várhelyi og Didier Reynders


Dagsorden:
 

SAMORDNING AF POLITIKKER / ET STÆRKERE EUROPA I VERDEN / NABOSKAB OG UDVIDELSE

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / RETLIGE ANLIGGENDER / TRANSPORT

Pakken om passagermobilitet

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Oprettelsen af det fælles europæiske mobilitetsdataområde
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004, (EF) nr. 1107/2006, (EU) nr. 1177/2010, (EU) nr. 181/2011 og (EU) 2021/782 for så vidt angår håndhævelsen af passagerrettigheder i Unionen
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerrettigheder under multimodale rejser
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/2302 for at gøre beskyttelsen af rejsende mere effektiv og forenkle og præcisere visse aspekter af direktivet

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
29. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark