Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan12. december 2023Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionen's møde tirsdag den 12. december 2023 der bl.a. handler om indefrosne russiske aktiver og en demokratipakke

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 12/12/2023

 

Dagsorden:

 

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK / VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED

Pakken om indefrosne russiske aktiver

  • Fælles meddelelse til Rådet: Anvendelse af ekstraordinære indtægter fra indefrosne russiske aktiver til støtte for Ukraine
  • Fælles forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine        

EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE / SAMHØRIGHED OG REFORMER    

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED / DEMOKRATI OG DEMOGRAFI / RETLIGE ANLIGGENDER

Pakken om forsvar af demokratiet

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om forsvar af demokratiet
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) 2018/1724 for så vidt angår visse krav fastlagt i direktiv (EU) XXXX/XXXX
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af harmoniserede gennemsigtighedskrav i det indre marked til interesserepræsentationsaktiviteter, som udføres på vegne af tredjelande og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937
  • Kommissionens henstilling om inklusive og modstandsdygtige valgprocesser i Unionen og forbedring af effektiviteten og den europæiske karakter ved afholdelsen af valget til Europa-Parlamentet
  • Kommissionens henstilling om at fremme inddragelse og effektiv deltagelse af borgere og civilsamfundets organisationer i processen med udformning af offentlige politikker        

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser        
  • Kommissionens svar på Europa-Parlamentets beslutning på grundlag af artikel 225 i TEUF

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark