Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde fredag den 24. juli

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde fredag den 24. juli 2020 handler bl.a. om strategi for sikkerhedsunionen og økonomisk genopretning efter covid-19-krisen.

Økonomisk genopretning

Dagsorden

Koordinering af Kommissionens politikker/Fremme af vores europæiske levevis /Indenrigsanliggender

Strategi for sikkerhedsunionen - Læs mere...

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om EU’s strategi for sikkerhedsunionen

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-strategi for en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-handlingsplan om ulovlig handel med skydevåben 2020-2025

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-narkotikadagsorden og –handlingsplan 2021-2025

En økonomi, der tjener alle

Økonomisk genopretning efter covid-19-krisen - Læs mere...

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 2017/1129 så vidt angår prospektet for EU’s genopretning og målrettede tilpasninger for finansielle formidlere som en reaktion på covid-19-pandemien

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering for at hjælpe genopretningen efter covid-19-krisen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 575/2013 for så vidt angår tilpasninger til securitiseringsrammen for at støtte genopretningen efter covid-19-pandemien

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering begrænset til balancens syntetiske securitisering

Valutabenchmarks

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 2016/1011 for så vidt angår undtagelse for visse valutabenchmarks vedrørende tredjelande/tredjelandsvalutabenchmarks og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som ophører

Andet

Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Covid-19-krisen: Seneste udvikling og EU’s indsats over for udbruddet

Detaljer

Publikationsdato
24. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark