Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. marts 2021Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Danfoss' overtagelse af Eaton Hydraulics godkendt

Kommissionen har godkendt Danfoss' planlagte overtagelse af Eatons hydraulikvirksomhed ("Eaton Hydraulics") i henhold til EU's fusionsforordning. Godkendelsen er betinget af, at Danfoss overholder en række tilsagn.

Kommissionen godkender Danfoss' overtagelse af Eaton Hydraulics på visse betingelser

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Danfoss og Eaton er begge førende aktører inden for hydrauliske komponenter på verdensplan. Producenter af landbrugs- og entreprenørmaskiner er afhængige af disse komponenter til fremstilling af innovative og prismæssigt konkurrencedygtige produkter. Takket være de tilsagn, som de to virksomheder har afgivet, vil disse kunder fortsat kunne nyde godt af konkurrencedygtige priser og et bredt udvalg af innovative produkter".

Afgørelsen i dag følger en tilbundsgående undersøgelse af den planlagte overtagelse, som betyder en sammenlægning af Danfoss' og Eaton Hydraulics' aktiviteter. Danfoss og Eaton Hydraulics er begge førende globale fabrikanter af hydrauliske komponenter, der anvendes til fremstilling af hydrauliske systemer til forskellige typer maskiner. I et hydraulisk system bringes en maskine i bevægelse, ved at der overføres energi fra kilden, f.eks. en motor, til brugspunktet. Den foreslåede transaktion vil fjerne en af de største spillere på dette marked.

Kommissionens undersøgelse

I forbindelse med sin tilbundsgående undersøgelse indsamlede Kommissionen omfattende oplysninger og feedback fra de fusionerende virksomheders konkurrenter og kunder.

Undersøgelsen gav Kommissionen anledning til betænkeligheder med hensyn til, om transaktionen i den oprindeligt anmeldte form ville skade konkurrencen som følge af sammenlægningen af begge virksomheders aktiviteter inden for hydrauliske komponenter til mobile maskiner, også kaldet "mobile applikationer" (f.eks. landbrugs- og entreprenørmaskiner). Dette gjaldt især følgende:

  • Kommissionen fandt, at transaktionen ville føre til et mere begrænset antal udbydere og højere priser for visse hydrauliske komponenter til mobile applikationer, herunder i) hydrauliske styreenheder, ii) elektrohydrauliske styreventiler og iii) orbitalmotorer.
  • For hver af de ovennævnte hydrauliske komponenter ville transaktionen give Danfoss betydelige samlede markedsandele på markeder, der i forvejen er koncentrerede, og hvor der kun findes et begrænset antal troværdige, alternative udbydere. Desuden ville betydelige adgangsbarrierer forhindre tilgang af nye markedsdeltagere.
  • I markedsundersøgelsen blev det også påpeget, at kunderne havde store vanskeligheder med at skifte leverandør.

De foreslåede foranstaltninger

For at afhjælpe Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder afgav Danfoss tilsagn om følgende:

  • Afhændelse af dele af Danfoss' virksomhed inden for hydrauliske styreenheder, elektrohydrauliske styreventiler og orbitalmotorer, herunder Danfoss-fabrikker i Wroclaw (Polen), Parchim (Tyskland) og Hopkinsville (USA).
  • Den strukturelle afhændelse vil blive suppleret med overførslen af Eatons produktionslinjer for mellemstore orbitalmotorer (HP- og VIS-modellerne), Eatons Series 10-produktionslinje for hydrauliske styreenheder og produktionsaktiver i Eatons portefølje inden for elektrohydrauliske styreventiler til anlægget i Hopkinsville.
  • Ud over de strukturelle afhændelser forpligtede Danfoss sig også til at overføre yderligere Danfoss- og Eaton-teknologi til hydrauliske styreenheder for at forbedre den afhændede virksomheds konkurrenceevne.

Takket være disse tilsagn vil den afhændede virksomhed have en omfattende portefølje inden for hvert af områderne hydrauliske styreenheder, elektrohydrauliske styreventiler og orbitalmotorer.

De tilsagn, som Danfoss har afgivet, afhjælper fuldt ud de konkurrencemæssige betænkeligheder, som den planlagte transaktion har givet anledning til. Kommissionen konkluderede derfor, at den planlagte transaktion med ændringerne i henhold til tilsagnene ikke længere vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Kommissionens afgørelse er betinget af, at tilsagnene overholdes fuldt ud.

Virksomheder og produkter

Danfoss er et globalt selskab med hovedsæde i Danmark, der hovedsagelig beskæftiger sig med fremstilling af komponenter og udviklingsteknologier til køling, luftkonditionering, opvarmning, motorstyring og hydraulik i materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel. Derudover leverer Danfoss løsninger til vedvarende energi, f.eks. sol- og vindenergi, samt fjernvarmeinfrastruktur til byer.

Eaton er et globalt selskab med hovedsæde i Irland, der udbyder energistyringsløsninger til elektriske og hydrauliske anvendelsesformål og til anvendelse inden for luftfart og i køretøjer. Eaton Hydraulics fremstiller og sælger hydrauliske komponenter og systemer til industrielt og mobilt udstyr.

Regler og procedurer for fusionskontrol

Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen den 17. august 2020, og Kommissionen indledte en tilbundsgående undersøgelse den 21. september 2021.

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser af virksomheder med en omsætning over visse tærskler (se artikel 1 i fusionsforordningen) og til at hindre fusioner, der i betydelig grad ville hæmme den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller en væsentlig del heraf.

Langt størstedelen af de anmeldte fusioner giver ikke anledning til problemer og godkendes efter en rutinemæssig gennemgang. Når en fusion er anmeldt, har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at beslutte, om den vil godkende fusionen (fase I) eller indlede en tilbundsgående undersøgelse (fase II).

Ud over den foreliggende transaktion er der i øjeblikket fire andre igangværende fusionsundersøgelser i fase II: HHiH's planlagte overtagelse af DSME, EssilorLuxotticas planlagte overtagelse af GrandVision, Air Canadas planlagte overtagelse af Transat og Aons planlagte overtagelse Willis Towers Watson.

Detaljer

Publikationsdato
18. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark