Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. maj 2020Repræsentationen i Danmark

Danmark anmodes om at ophæve begrænsningen på 25 timer for lastbilparkering

Kommissionen har besluttet at sende en begrundet udtalelse til Danmark, som har begrænset den periode, hvor lastbiler kan parkere på statsejede rastepladser, til højst 25 timer.

EU i uge 40

Den danske foranstaltning begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser, der er garanteret ved EU's vejtransportlovgivning (forordning (EF) nr. 1072/2009, da den skaber hindringer for udenlandske transportvirksomheder, der udfører internationale transporter. Da disse transportvirksomheder ikke har et driftscenter i Danmark, har de brug for parkeringspladser for kunne udføre deres aktiviteter og overholde EU-kravene om køre- og hviletid.

Kommissionen finder, at den danske foranstaltning hverken er hensigtsmæssig, nødvendig eller står i et rimeligt forhold til målene. Danmark har nu fire måneder til at reagere på den begrundede udtalelse.

Hvis Kommissionen ikke modtager et svar, kan den beslutte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Detaljer

Publikationsdato
14. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark