Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. november 2019Repræsentationen i Danmark

Danmark for domstolen i feta-sag...

Kommissionen besluttetde den 27. november at lægge sag an mod Danmark ved Domstolen pga. landets manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til EU's lovgivning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer.

Feta

Virksomheder med base i Danmark producerer og eksporterer hvid ost med mærkningen "Feta" til tredjelande. "Feta" har siden 2002 været opført i EU's register over beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og kan derfor kun produceres i Grækenland i henhold til varespecifikationen.

Kommissionen mener, at denne praksis er et direkte brud på den beskyttelse, der er givet produktet ved registrering som beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), og at de danske myndigheder har forsømt deres pligt til at hindre eller standse overtrædelsen. Danmark har ved at undlade at gøre dette tilsidesat både forordningen om kvalitetsordninger og princippet om loyalt samarbejde mellem Unionen og medlemsstaterne (artikel 4, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Union). Denne fremfærd er ikke kun i strid med gældende EU-ret, men risikerer også at forstyrre de igangværende forhandlinger mellem Den Europæiske Union og tredjelande om indgåelse af bilaterale aftaler, der sikrer beskyttelse af europæiske BOB'er og promovering af europæiske kvalitetsprodukter uden for EU

Kommissionen besluttede i januar 2018 at indlede en traktatbrudssag mod Danmark ved at sende en åbningsskrivelse. Kommissionen har i forbindelse med traktatbrudsproceduren opfordret de danske myndigheder til at tage passende skridt til at hindre eller standse virksomheder med base i Danmark i deres praksis.

Da Danmark ikke har behandlet det rejste spørgsmål, har Kommissionen besluttet at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Baggrund

EU's forordning om kvalitetsordninger finder anvendelse på betegnelser, der er registreret som beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS). Produktbetegnelser, der er registreret som BOB, er dem, der har den stærkeste tilknytning til det geografiske område, hvor produktet fremstilles.

Forordningen om kvalitetsordninger har til formål at hjælpe producenter med at markedsføre produkter, der har en speciel tilknytning til deres geografiske oprindelse. Den sikrer ligeledes forbrugernes adgang til pålidelige oplysninger om sådanne produkter, respekten for de intellektuelle ejendomsrettigheder og det indre markeds integritet.

EU beskytter registrerede betegnelser mod flere typer misbrug. Disse omfatter direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under den pågældende betegnelse, eller alternativt anvendelse med henblik på udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme.

I artikel 13 i forordningen om kvalitetsordninger beskrives den ulovlige anvendelse af registrerede betegnelser mere specifikt, ligesom det fastsættes, at medlemsstaterne skal hindre eller standse ulovlig anvendelse af registrerede betegnelser, der fremstilles eller markedsføres på deres område.

Detaljer

Publikationsdato
27. november 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark