Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. april 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Danmark for domstolen for ikke at overholde EU's cabotageregler

Kommissionen beslutter at indbringe Danmark for Den Europæiske Unions Domstol for manglende overholdelse af EU-reglerne om ydelse af cabotagetjenester med bus

Bus

Kommissionen har besluttet at indbringe Danmark (INFR(2021)2072) for Den Europæiske Unions Domstol for ikke at overholde landets forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 1073/2009.

Forordningen indeholder en definition af cabotagekørsel, ifølge hvilken EU-transportvirksomheder frit kan udføre lejlighedsvis personbefordring ad vej midlertidigt i andre medlemsstater end etableringsmedlemsstaten udelukkende på betingelse af, at de er i besiddelse af en EU-dækkende tilladelse.

Kommissionen finder, at den danske fortolkning af denne bestemmelse, der i høj grad begrænser denne cabotagekørsel til syv på hinanden følgende dage om måneden, ikke gør det muligt at udføre et stort antal befordringer på Danmarks område, selv om de er af klar midlertidig karakter.

Denne indbringelse for Domstolen er næste skridt i traktatbrudsproceduren, som Kommissionen har indledt i juni 2021 mod Danmark ved en åbningsskrivelse. Da de danske myndigheder ikke i tilstrækkelig grad havde reageret på Kommissionens betænkeligheder med hensyn til fortolkningen af begrebet "i en begrænset periode" og ikke havde givet tilsagn om at afhjælpe uforeneligheden, sendte Kommissionen i maj 2022 en begrundet udtalelse, hvorefter den i dag indbragte sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Den fulde pressemeddelelse

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
19. april 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark