Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. februar 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Danmark opfordres til at afslutte gennemgangen af deres vandområdeplaner

Oversvømmelse

Europa-Kommissionen besluttede at indlede en traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse til Danmark og 15 andre medlemslande i henhold til vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet. Danmark overskrider de lovbestemte frister for så vidt angår revision, vedtagelse og rapportering af de tredje vandområdeplaner.

Begge direktiver kræver, at medlemsstaterne ajourfører og indberetter deres forvaltningsplaner for henholdsvis vandløbsoplande og oversvømmelsesrisiko hvert sjette år. Vandområdeplaner omfatter et program med foranstaltninger, som er afgørende for at sikre en god tilstand for alle vandområder som krævet i direktivet. Risikostyringsplaner for oversvømmelser udarbejdes på grundlag af kort, der viser de potentielle negative konsekvenser af oversvømmelsesscenarier.

Bæredygtig vandforvaltning er et centralt element i den europæiske grønne pagt. Kommissionen sender derfor en åbningsskrivelse til disse 16 medlemsstater, som nu har to måneder til at reagere og afhjælpe de påpegede mangler. Hvis der ikke foreligger et tilfredsstillende svar, kan Kommissionen beslutte at afgive en begrundet udtalelse.

Oversigt over traktatbrudssager i februar

Detaljer

Publikationsdato
15. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark