Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. november 2023Repræsentationen i Danmark

Danmark opfordres til fuldt ud at gennemføre lovgivningen mht. vejafgiftssystemer

Kommissionen har besluttet at sende begrundet udtalelser til Danmark

Vejafgift

 

Dette sker på grund af manglende gennemførelse af alle de nødvendige bestemmelser i direktivet om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer i Unionen (EETS) (direktiv (EU) 2019/520) i national ret.

EETS er et vejafgiftssystem, som EU's trafikanter kan betale vejafgifter til med en enkelt abonnementsaftale gennem en enkelt tjenesteudbyder og en enkelt enhed i køretøjet, og som vil dække alle medlemsstaterne, når systemet er gennemført fuldt ud. Direktivet har to formål. at sikre interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og fremme udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter. Fristen for gennemførelsen af dette direktiv udløb den 19. oktober 2021.

Manglende fuld gennemførelse af disse regler udgør en hindring for interoperabiliteten mellem elektroniske vejafgiftssystemer i medlemsstaterne og for den grænseoverskridende håndhævelse af forpligtelsen om betaling af vejafgifter i EU.

Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar fra disse medlemsstater inden for to måneder, kan den beslutte at indbringe sagerne for Den Europæiske Unions Domstol.

Sag INFR(2022)2207

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
16. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark