Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. december 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Danmark opfordres til at meddele om gennemførelse af drikkevandsdirektivet

Badevand

Kommissionen besluttede at sende begrundede udtalelser til Kongeriget Belgien (INFR(2023)0045), Den Tjekkiske Republik (INFR(2023)0054), Kongeriget Danmark (INFR(2023)0060), Republikken Østrig (INFR(2023)0043), Republikken Polen (INFR(2023)0089) og Kongeriget Sverige (INFR(2023)0098), da landene havde undladt at meddele national lovgivning til gennemførelse af det omarbejdede drikkevandsdirektiv (direktiv (EU) 2020/2184).

Medlemsstaterne blev pålagt at gennemføre direktivet i national ret og overholde dets bestemmelser senest den 12. januar 2023. Ved det omarbejdede drikkevandsdirektiv forbedres beskyttelsen af menneskers sundhed gennem ajourførte vandkvalitetsstandarder, og der tages fat om forurenende stoffer, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer og mikroplast, hvilket fører til endnu renere vand fra vandhanen til alle. Det nye direktiv håndterer også vandlækager, da nu gennemsnitlig 23 % af det rensede vand går tabt i distributionen i EU. Direktivet omfatter nye bestemmelser, der kræver af medlemsstaterne, at de forbedrer og opretholder adgang til drikkevand til alle. Det støtter handlingsplanen for nulforurening under den europæiske grønne pagt.

Kommissionen sendte åbningsskrivelser til 20 medlemsstater i marts 2023. Ud af disse har Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Republikken Polen, Kongeriget Sverige, Den Tjekkiske Republik og Republikken Østrig stadig ikke meddelt alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en fuldstændig gennemførelse af direktivet i national ret. Belgien, Tjekkiet, Danmark, Østrig og Sverige har givet meddelelse om visse gennemførelsesforanstaltninger. Der mangler dog stadig at blive vedtaget yderligere lovgivning, for at gennemførelsen kan være fuldstændig. For så vidt angår Republikken Polen, er der endnu ikke blevet meddelt nogen gennemførelsesforanstaltninger.

I henhold til svaret på åbningsskrivelsen planlægges der først vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger i april 2024.

Derfor har Kommissionen besluttet at afgive begrundede udtalelser til Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Republikken Østrig, Republikken Polen og Kongeriget Sverige, som nu har to måneder til at besvare skrivelsen og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Sker det ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagerne for Den Europæiske Unions Domstol. 

Detaljer

Publikationsdato
21. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark