Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. september 20211 min læsetid

Danmark opfordres til at overholde reglerne om skydevåben

Kommissionen sender en begrundet udtalelse til Danmark, Irland og Luxembourg, hvori landene anmodes om at gennemføre EU-reglerne om erhvervelse og besiddelse af skydevåben i national lovgivning.

Erhvervelse og besiddelse af skydevåben

I henhold til direktivet om skydevåben (direktiv (EU) 2021/555) skulle medlemsstaterne indføre 2 dataregistreringssystemer til regulering af våbenhandleres og -mægleres aktiviteter og til registrering af alle typer skydevåben, der er omfattet af direktivet, senest den 14. december 2019.

Danmark og Irland har givet meddelelse om delvis gennemførelse af denne bestemmelse, men ingen af landene har givet oplysninger om det dataregistreringssystem, der registrerer alle skydevåben. Luxembourg har ikke kommunikeret om nogen af de to dataregistreringssystemer.

Den begrundede udtalelse i dag følger op på de åbningsskrivelser, som Kommissionen sendte til alle 3 medlemsstater i januar 2020. Danmark, Irland og Luxembourg har nu to måneder til at underrette Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre fuld gennemførelse af direktivet.

I modsat fald kan Kommissionen anlægge sag mod landene ved Den Europæiske Unions Domstol.

Detaljer

Publikationsdato
23. september 2021