Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. september 2023Repræsentationen i Danmark

Danmark opfrodres til at gennemføre reglerne om erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje

Kommissionen sender begrundede udtalelser til Danmark og Spanien for ikke at have gennemført direktiv (EU) 2017/2397 om anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje.

Maersk

I direktivet fastsættes betingelserne og procedurerne for certificering af de kvalifikationer, der kræves af personer, som er involveret i føringen af en flydende struktur på indre vandveje i Unionen, og for anerkendelse af sådanne kvalifikationer i andre medlemsstater. Direktivet indeholder desuden overgangsforanstaltninger, der skal sikre, at kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt inden udløbet af direktivets gennemførelsesperiode, forbliver gyldig. Efter åbningsskrivelsen, der blev afgivet til Danmark den 24. marts 2022 og til Spanien den 15. juli 2022, har Kommissionen ikke modtaget nogen meddelelse fra nogen af medlemsstaterne, der viser, at landene fuldt ud har gennemført direktivet i deres nationale lovgivning. Kommissionen finder derfor, at disse landes nationale lovgivning ikke er i fuld overensstemmelse med direktivet.

Kommissionen besluttede at sende en begrundet udtalelse til Danmark (INFR(2022)0210) på grund af landets manglende gennemførelse af direktiv (EU) 2021/1233, som ændret ved direktiv (EU) 2017/2397, for så vidt angår overgangsforanstaltninger for anerkendelse af tredjelandscertifikater. For at sikre en gnidningsløs overgang til systemet for anerkendelse af tredjelandes dokumenter indeholder direktivet overgangsforanstaltninger. Ifølge meddelelserne til Kommissionen har Danmark endnu ikke gennemført disse overgangsforanstaltninger fuldt ud. Efter åbningsskrivelsen, der blev afgivet den 24. marts 2022, har Kommissionen ikke modtaget nogen meddelelse fra Danmark, der viser, at landet fuldt ud har gennemført direktivet i sin nationale lovgivning. Kommissionen finder derfor, at Danmarks nationale lovgivning ikke er i fuld overensstemmelse med direktivet.

Danmark og Spanien har nu to måneder til at svare og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Sker det ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagerne for Den Europæiske Unions Domstol.

Detaljer

Publikationsdato
28. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark