Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. juli 20211 min læsetid

Danmark skal overholde EU’s ophavsretslovgivning

Kommissionen har også anmodet bl.a Danmark om at meddele, hvordan direktiv 2019/789/EU om online fjernsyns- og radioprogrammer gennemføres i deres nationale lovgivning.  

Reform af reglerne om ophavsret/Copyright

Landene er udover Danmark: Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Grækenland, Spanien, Finland, Frankrig, Kroatien, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien og Slovakiet

Kommissionen har også anmodet Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Spanien, Finland, Frankrig, Kroatien, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet om at meddele, hvordan direktiv 2019/789/EU om online fjernsyns- og radioprogrammer gennemføres i deres nationale lovgivning.

Eftersom medlemsstaterne ikke har meddelt deres nationale gennemførelsesforanstaltninger eller kun har gjort det delvist, har Kommissionen i dag besluttet at indlede overtrædelsessager ved at sende åbningsskrivelser.

Formålet med de to direktiver er at modernisere EU’s ophavsretslovgivning og gøre det muligt for forbrugere og ophavsmænd at få mest muligt ud af den digitale verden. De forstærker de kreative industriers stilling, muliggør flere digitale anvendelser i kerneområder i samfundet og letter distributionen af radio- og fjernsynsprogrammer i EU.

Fristen for at gennemføre direktiverne i national lovgivning var den 7. juni 2021. Medlemsstaterne har nu to måneder til at svare på åbningsskrivelserne og tage de nødvendige foranstaltninger.

Hvis Kommissionen ikke modtager tilfredsstillende svar, kan den beslutte at udstede begrundede udtalelser.

Detaljer

Publikationsdato
26. juli 2021