Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. august 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Danmarks strategiske plan under den fælles landbrugspolitik godkendt

Den fælles landbrugspolitik 2023-2027: Kommissionen godkender de første strategiske planer under den fælles landbrugspolitik

Landbrug

Kommissionen har i dag godkendt den første pakke af strategiske planer under den fælles landbrugspolitik for syv lande: Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Polen, Portugal og Spanien. Dette er et vigtigt skridt i gennemførelsen af den nye fælles landbrugspolitik den 1. januar 2023. Den nye fælles landbrugspolitik er udformet med henblik på at forme omstillingen til en bæredygtig, modstandsdygtig og moderne europæisk landbrugssektor. Med den reformerede politik vil finansieringen blive fordelt mere retfærdigt til små og mellemstore familielandbrug og til unge landbrugere. Derudover vil landbrugerne få støtte til at tage nye innovationer i brug, fra præcisionslandbrug til agroøkologiske produktionsmetoder. Ved at støtte konkrete tiltag på disse og andre områder kan den nye fælles landbrugspolitik blive hjørnestenen i fødevaresikkerheden og landbrugssamfundene i Den Europæiske Union.

Den nye fælles landbrugspolitik omfatter en mere effektiv og virkningsfuld måde at arbejde på. EU-landene vil gennemføre nationale strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, der kombinerer finansieringen af indkomststøtte, udvikling af landdistrikter og markedsforanstaltninger. I udformningen af deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik valgte hver medlemsstat fra en bred vifte af interventioner på EU-plan og skræddersyede og målrettede dem for at imødekomme deres egne specifikke behov og lokale forhold. Kommissionen har vurderet, hvorvidt hver plan er baseret på den fælles landbrugspolitiks ti hovedmålsætninger, som berører fælles miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer. Planerne vil derfor være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og de bør bidrage til EU's klima- og miljømål, herunder vedrørende dyrevelfærd, som fastsat i Kommissionens jord til bord-strategi og biodiversitetsstrategi.

Den fulde pressemeddelelse

Læs mere om Danmarks strategiske plan - Klik her...

Baggrund

Europa-Kommissionen fremlagde sit forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik i 2018 og indførte en ny måde at arbejde på for at modernisere og forenkle EU's landbrugspolitik. Efter omfattende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Europa-Kommissionen blev der indgået en aftale, og den nye fælles landbrugspolitik blev formelt vedtaget den 2. december 2021.

Den frist, som medlovgiverne fastsatte for medlemsstaternes indgivelse af deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, var den 1. januar 2022. Efter at have modtaget planerne sendte Kommissionen breve med bemærkninger til alle medlemsstaterne senest den 25. maj 2022. De blev offentliggjort på Europa-webstedet sammen med reaktionerne fra alle medlemsstater i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed. En struktureret dialog mellem Kommissionens tjenestegrene og de nationale myndigheder blev derefter genoptaget for at løse de resterende problemer og færdiggøre de reviderede planer under den fælles landbrugspolitik. For at kunne blive godkendt skal hver plan være fuldstændig og forenelig med lovgivningen og være ambitiøs nok til at opfylde målsætningerne i den fælles landbrugspolitik og EU's miljø- og klimaforpligtelser.

Detaljer

Publikationsdato
31. august 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark