Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. marts 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dansk støtte til havvindmølleparken Thor godkendt

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt dansk støtte til havvindmølleparken Thor, som skal opføres i den danske del af Nordsøen...!

Vestas’ køb af MHI Vestas JV godkendt

Foranstaltningen vil hjælpe Danmark med at øge sin kapacitet inden for vedvarende energikilder og reducere CO2-emissionerne i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt uden at forvride konkurrencen på det indre marked unødigt.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Denne danske foranstaltning er et fornemt eksempel på, hvordan medlemsstaterne kan tilskynde virksomheder til at deltage i og investere i grønne energiprojekter i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Havvindmølleparken Thor vil bidrage til at nå EU's ambitiøse energi- og klimamål, der er fastsat i den grønne pagt, uden at forvride konkurrencen på det indre marked unødigt."

Danmark meddelte Kommissionen en støtteforanstaltning med et samlet maksimalt budget på 6,5 mia. DKK (ca. 870 mio. EUR) til støtte for udformning, opførelsen og driften af det nye havvindmølleparkprojekt Thor. Projektet, der skal udmunde i en havvindmøllepark med en kapacitet på mindst 800 megawatt (MW) og højst 1 000 MW, omfatter selve vindmølleparken, offshore-transformatorstationen og nettilslutningen fra offshore-transformatorstationen til tilslutningspunktet på den første landbaserede transformatorstation.

Støtten ydes gennem et konkurrencebaseret udbud og tager form af pristillæg inden for rammerne af en tovejs-differencekontrakt med en varighed på 20 år. Pristillægget vil blive betalt oven i markedsprisen for den producerede elektricitet.

Kommissionen har undersøgt foranstaltningen med udgangspunkt i EU's statsstøtteregler, navnlig retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi fra 2014.

Kommissionen fandt, at støtten er nødvendig og har en tilskyndelsesvirkning, da havvindkraftprojektet Thor ikke ville blive gennemført uden den offentlige støtte. Støtten står også i et rimeligt forhold til målet og er begrænset til det nødvendige minimum, idet støttebeløbet fastsættes gennem en konkurrencebaseret auktion. Endelig fandt Kommissionen, at foranstaltningens positive virkninger, navnlig de positive miljøvirkninger, opvejer eventuelle negative virkninger i form af konkurrencefordrejninger, navnlig da udpegelsen af støttemodtageren og tildelingen af støtten vil foregå gennem en konkurrencebaseret udbudsprocedure.

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at foranstaltningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, da den vil fremme udviklingen af elproduktion fra vedvarende energi fra havvindteknologier i Danmark og reducere drivhusgasemissionerne i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt uden at forvride konkurrencen unødigt.

Baggrund

Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi fra 2014 giver medlemsstaterne mulighed for at støtte projekter som havvindmølleparken Thor. Reglerne sigter mod at hjælpe medlemslandene til at opfylde EU's ambitiøse energi- og klimapolitiske mål med færrest mulige omkostninger for skatteyderne og uden unødig fordrejning af konkurrencen på det indre marked.

I direktivet om vedvarende energi er der for hele EU fastsat et bindende mål for vedvarende energi, der skal nå op på 32 % senest i 2030. Projektet bidrager til at nå dette mål.

I EU's nylige offshorestrategi understreges vigtigheden af offshore-vindkraft som en del af den grønne pagt.

Detaljer

Publikationsdato
1. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark