Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. juni 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dansk støtte til omstilling af Kalundborg kraftvarmeværk fra kul til biomasse godkendt

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt 422 mio. DKK (57 mio. EUR) i investeringsstøtte til DONG Energy Thermal Power A/S' omstilling af et eksisterende kraftvarmeværk fra kul til højeffektiv biomasse i Kalundborg.

roeg2-t-rolff-web.jpg

Det nye kraftvarmeværk vil fra vedvarende energikilder kunne levere elektricitet til elnettet, fjernvarme til Kalundborg Forsyning og procesdamp til industrien. Denne foranstaltning vil bidrage til det langsigtede mål om et Danmark uden fossile brændstoffer i 2050. Kommissionen konstaterede i sin undersøgelse, at støtten vil bidrage til EU's miljø- og energimål, og at den er begrænset til, hvad der er nødvendigt. Støtten beløber sig til 33 % af de støtteberettigede omkostninger, hvilket ligger under grænsen på 45 % i retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi fra 2014.

Kommissionen konstaterede, at projektet vedrører erstatning af en eksisterende enhed, og at det ikke vil føre til urimelige konkurrencefordrejninger på elmarkedet. På grundlag af denne analyse konkluderede Kommissionen, at investeringsstøtten er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
21. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark