Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. april 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Datadeling for forskere

Kommissionen har sammen med flere partnere lanceret en europæisk platform for covid-19-data med henblik på at muliggøre en hurtig indsamling og deling af tilgængelige forskningsdata.

Platformen er en del af ERAvsCorona-handlingsplanen og er endnu en milepæl i EU's indsats for at støtte forskere i Europa og i resten af verden i kampen mod udbruddet af coronavirus.

Den nye platform vil give et åbent, pålideligt og skalerbart europæisk og globalt miljø, hvor forskere kan lagre og dele datasæt såsom DNA-sekvenser, proteinstrukturer, data fra præklinisk forskning og kliniske forsøg samt epidemiologiske data. Platformen er resultatet af en fælles indsats fra Europa-Kommissionen, Det Europæiske Institut for Bioinformatik under Det Europæiske Laboratorium for Molekylærbiologi (EMBL-EBI), infrastrukturen Elixir og COMPARE-projektet samt EU-medlemslandene og andre partnere.

Hurtig, åben deling af data fremskynder forskning og opdagelse betydeligt og gør det muligt at reagere effektivt på coronaviruskrisen. Den europæiske platform for covid-19-data følger principperne i erklæringen om datadeling under en folkesundhedskrise og understreger Kommissionens tilsagn om åbne forskningsdata og åben videnskab, som sigter mod at gøre videnskaben mere effektiv, pålidelig og lydhør over for samfundsmæssige udfordringer. I denne sammenhæng er platformen også et prioriteret projekt, hvis formål er at opfylde målene for den europæiske åbne videnskabscloud, og som bygger på de eksisterende netværk mellem EMBL-EBI og de nationale folkesundhedsdatainfrastrukturer.

ERAvsCorona-handlingsplanen

Den 7. april 2020 gav forsknings- og innovationsministrene fra alle 27 EU-medlemslande deres opbakning til ti prioriterede tiltag i ERAvsCorona-handlingsplanen. Handlingsplanen bygger på det europæiske forskningsrums (ERA's) overordnede mål og værktøjer og omfatter kortsigtede tiltag, der er baseret på tæt koordinering, samarbejde, datadeling og fælles finansieringsbestræbelser mellem Kommissionen og medlemslandene. Den er målrettet hovedprincipperne i det europæiske forskningsrum, som nu vil blive anvendt fuldt ud for at hjælpe forskere og EU-medlemslandene i kampen mod coronaviruspandemien.

Ud over den europæiske platform for covid-19-data, som er lanceret i dag, fokuserer de andre tiltag på koordinering af finansiering, udvidelse af omfattende kliniske forsøg, der dækker hele EU, øget støtte til innovative virksomheder og støtte af et paneuropæisk "hackathon" i slutningen af april med henblik på at mobilisere europæiske innovatorer og civilsamfundet. Kommissionens tjenestegrene og de nationale regeringer vil i de kommende måneder regelmæssigt og i et kreativt samarbejde ajourføre den fælles plan, hvori de prioriterede tiltag oplistes.

Baggrund

EU gør en stor indsats for at bekæmpe pandemien. Kommissionen afsætter også flere hundrede millioner euro til forsknings- og innovationsforanstaltninger til udvikling af vacciner, nye behandlingsformer, diagnosticering og medicinske systemer for at forhindre spredningen af coronavirusset.

På grundlag af langsigtede investeringer foretaget før udbruddet af coronavirus (gennem det syvende forskningsrammeprogram og Horisont 2020), herunder i overvågning og beredskab, har EU hurtigt mobiliseret 48,2 mio. EUR til 18 udvalgte forskningsprojekter, hvor der lige nu arbejdes på hurtig diagnosticering på behandlingsstedet, nye behandlingsformer, nye vacciner samt med epidemiologi og computermodeller med henblik på at forbedre beredskabet og reaktionsevnen over for udbrud. 151 forskerhold fra hele verden deltager i projekterne.

Derudover har EU mobiliseret op til 90 mio. EUR i private og offentlige midler gennem initiativet vedrørende innovative lægemidler og tilbudt op til 80 mio. EUR i finansiel støtte til den innovative virksomhed CureVac for at styrke omfanget af udviklingen og produktionen af en vaccine mod coronavirusset.

Ydermere har Det Europæiske Innovationsråds nylige forslagsindkaldelse med et rammebeløb på 164 mio. EUR via instrumentet "Accelerator" resulteret i forslag fra et betydeligt antal nystartede virksomheder og SMV'er om innovationer, der også kan bidrage til at overvinde pandemien. Samtidig bidrager over 50 igangværende eller afsluttede projekter inden for rammerne af Det Europæiske Forskningsråd til reaktionen på coronaviruspandemien med viden fra flere forskellige videnskabelige fagområder (virologi, epidemiologi, immunologi, folkesundhed, medicinsk udstyr, social adfærd og krisestyring).

For at styrke det globale samarbejde koordinerer EU internationale initiativer under det globale netværk for samarbejde inden for forskning i beredskab mod smitsomme sygdomme (GloPID-R), som samler WHO og 29 finansieringsorganer fra fem kontinenter. EU bidrager også med 20 mio. EUR til koalitionen for innovation af epidemisk beredskab (CEPI). Endelig finansierer Partnerskabet mellem de Europæiske Lande og Udviklingslandene vedrørende Kliniske Forsøg (EDCTP) tre indkaldelser med op til 28 mio. EUR fra Horisont 2020 for at støtte forskning i coronavirusset og styrke forskningskapaciteterne i Afrika syd for Sahara.

Detaljer

Publikationsdato
20. april 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark