Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. april 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Datatilgængelighed og sundhedsdata

Kommissionen har fremlagt en række tiltag for at øge datatilgængeligheden i EU og bygger således videre på initiativer for at øge den frie strøm af andre oplysninger end personoplysninger i det digitale indre marked.

3. datapakke

Datadreven innovation er en central drivkraft for vækst, jobskabelse, navnlig for SMV'er og nyetablerede virksomheder, og udvikling af nye teknologier. Den giver borgerne mulighed for let at tilgå og styre deres sundhedsdata, og de offentlige myndigheder kan bedre anvende data inden for forskning, forebyggelse og reformer af sundhedsvæsenet.

Dagens forslag bygger på den generelle forordning om databeskyttelse, som træder i kraft den 25. maj 2018. De vil sikre:

  • Bedre adgang til og bedre muligheder for at videreanvende den offentlige sektors data: Revideret lovgivning om den offentlige sektors informationer omfatter data, som lagres af offentlige virksomheder inden for transport og forsyningsvirksomhed. De nye regler begrænser de undtagelser, der gør det muligt for offentlige organer at opkræve mere end de marginale omkostninger ved formidling af data, når deres data genanvendes. De fremmer også genanvendelse af åbne data fra offentligt finansieret forskning, og medlemsstaterne pålægges at udvikle politikker for fri adgang. Endelig stilles der med de nye regler, hvor det er relevant, krav om, at tekniske løsninger såsom programmeringsgrænseflader for applikationer (API'er) giver adgang til data i realtid.

  • Udveksling af videnskabelige data i 2018: Et nyt sæt henstillinger har fokus på de politiske og teknologiske ændringer, der er sket siden Kommissionens sidste forslag om adgang til og bevaring af videnskabelig information. De indeholder vejledning om gennemførelse af politikker for fri adgang i overensstemmelse med målene for åben videnskab, åbne forskningsdata, oprettelse af en europæisk åben forskningscloud og tekst- og dataudvinding. I henstillingen fremhæves betydningen af incitamenter, belønninger, færdigheder og parametre, der passer til den nye æra for netværksbaseret forskning.

  • Udveksling af data i den private sektor i business to business- og business to government-sammenhæng: I en ny meddelelse med titlen "Mod et fælles europæisk dataområde" vejledes virksomheder, der er aktive i EU, om de retlige og tekniske principper, der bør styre samarbejde om udveksling af data i den private sektor.

  • Sikring af borgernes sundhedsoplysninger samtidig med, at europæisk samarbejde fremmes: I dag fastsætter Kommissionen en handlingsplan, der sætter borgerne i første række, når det gælder data om borgernes helbred: ved at sikre borgernes adgang til egne sundhedsdata og indføre muligheden for at dele dem på tværs af grænserne, ved at anvende større datasæt, som giver mulighed for mere individualiseret diagnosticering og medicinsk behandling og bedre foregribelse af epidemier, og ved at fremme egnede digitale redskaber, der gør det muligt for offentlige myndigheder at gøre bedre brug af sundhedsdata til forskning og reformer af sundhedssystemet. Dagens forslag omfatter også interoperabiliteten mellem elektroniske patientjournaler samt en mekanisme for frivillig koordinering af udveksling af data – herunder genomdata — til sygdomsforebyggelse og forskning.

De næste skridt

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at vedtage dagens forslag til reviderede regler om den offentlige sektors informationer. Kommissionen har desuden til hensigt at arrangere en rundbordsdialog på højt niveau for at drøfte udveksling af data i den private sektor i business to government-sammenhæng i løbet af andet halvår af 2018 og første halvår af 2019.

Baggrund

I 2016 udgjorde værdien af den europæiske dataøkonomi 300 mia. EUR. Hvis de rette lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger er på plads, kan denne værdi stige til op til 739 mia. EUR i 2020, 4 % af EU's BNP.

I EU reguleres videreanvendelse af data genereret af offentlige organer (f.eks. organer inden for det retlige, trafikale, meteorologiske og finansielle område) til kommercielle og ikke-kommercielle formål af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. I 2012 vedtog Kommissionen en pakke, som omfattede en række foranstaltninger, der havde til formål at forbedre adgangen til videnskabelige oplysninger i Europa, herunder henstillingen vedrørende adgang til og bevaring af videnskabelige oplysninger, som er indsamlet for offentlige midler. Mellem januar og juni 2017 gennemførte Kommissionen en dialog med interessenterne om meddelelsen om opbygning af en europæisk dataøkonomi og fandt udpræget støtte til ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger for at maksimere og organisere adgang til og videreanvendelse af data inden for business to business-sammenhænge. Hvad angår den digitale omstilling af sundhedspleje, blev der afsluttet en offentlig høring i oktober 2017 om behovet for politiske foranstaltninger til fremme af digital innovation med henblik på bedre sundhedspleje i Europa.

Dagens initiativer supplerer rammen for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU, som Kommissionen fremlagde i september 2017, og som stadig mangler at blive godkendt af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne.

Detaljer

Publikationsdato
25. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark