Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. november 2017Repræsentationen i Danmark

Den økonomiske efterårsprognose

Fortsat vækst i en omskiftelig politisk situation...Kommissionen ser bl.a. lyst på de økonomiske udsigter for Danmarks vedkommende:

efteraarsskov-thinkstock-purestock-web.jpg
  • For hele perioden 2017-2019 venter Kommissionen realvækst i BNP på 2% eller lidt højere om året. Fremgangen er bredt funderet, men det private forbrug som den vigtigste årsag. Men også investeringerne og (særligt i 2017) udenrigshandelen bidrager til væksten.
  • Den robuste vækst betyder at beskæftigelsen fortsat vil vokse, og arbejdsløsheden falder henover den samlede periode. I en række sektorer, særligt i bygge og anlæg, betyder fremgangen, at der er ved at være mangel på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer.
  • De offentlige finanser udviser moderate underskud på omkring 1% af BNP hvert af årene, mens den offentlige gæld som andel af BNP falder med 1-2 point og er blandt de laveste i EU.

Baggrund:

Kommissionens økonomiske efterårsprognose omfatter bl.a. tal for væksten i bruttonationalproduktet, inflationen, beskæftigelsen, de offentlige budgetunderskud og den offentlige gæld for årene 2017, 2018 og 2019.

Disse prognoser har fokus på alle 28 EU-lande samt ansøgerlandene og enkelte ikke-EU-lande.

Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender udarbejder regelmæssigt kortsigtede makroøkonomiske prognoser.

Detaljer

Publikationsdato
9. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark