Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. november 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Den økonomiske efterårsprognose...

Kommissionen har fremlagt den økonomiske efterårsprognose for Danmark og resten af EU...

LIFE-programmet

Om Danmark:

Den økonomiske vækst i Danmark forventes at være solid trods en midlertidig opbremsning i 2018.
Det private forbrug støttet af finanspolitiske tiltag vil være den primære drivkraft bag væksten. Saldoen på de offentlige finanser forventes fortsat at være tæt på at være i balance.

EU generelt:

Indenlandsk efterspørgsel som drivkraft for vækst - Fortsat fald i arbejdsløsheden - Inflationen styres af oliepriserne - De offentlige finanser: Gældsniveauerne svinder ind, og det samlede offentlige underskud i euroområdet er nu under 1 % - Mange indbyrdes forbundne risici og tiltagende usikkerhed skygger for udsigterne - For Det Forenede Kongerige gælder rent tekniske antagelser for 2019 og 2020...

Sidste års usædvanligt gunstige globale betingelser var med til at understøtte en solid økonomisk aktivitet og investeringer i både EU og euroområdet. Skønt situationen er blevet mere usikker, ventes medlemsstaterne ifølge fremskrivningerne fortsat at opleve vækst, om end i et nedsat tempo, takket være det indenlandske forbrug og investeringer. Medmindre Europa rammes af større chok, bør det være muligt at opretholde en økonomisk vækst over potentialet, robust jobskabelse og faldende ledighed. Dette grundscenarie er imidlertid behæftet med stigende indbyrdes forbundne nedadrettede risici.

Den økonomiske efterårsprognose...

Væksten i euroområdet ventes ifølge fremskrivningerne at aftage fra sit højeste niveau i 10 år på 2,4 % i 2017 til 2,1 % i 2018, hvorefter den vil falde yderligere til 1,9 % i 2019 og 1,7 % i 2020. I EU27 forventes det samme mønster, idet væksten ifølge fremskrivningerne vil udgøre 2,2 % i 2018, 2,0 % i 2019 og 1,9 % i 2020.

Detaljer

Publikationsdato
8. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark