Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juni 2023Repræsentationen i Danmark

Den sociale økonomi

Kommissionen har tirsdag den 13. juni 2023 fremlagt et forslag til om udvikling af rammebetingelserne for den sociale økonomi

Hænder

Pressemeddelelse

Forslag til Rådets henstilling om udvikling af socialøkonomiske rammebetingelser

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Relevante skattemæssige rammer for socialøkonomiske enheder

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Non-discriminatory taxation of charitable organisations and their donors: principles drawn from EU case-law

Spørgsmål og svar

Faktablad

Baggrund:

Dette initiativ vil udmunde i henstillinger til medlemsstaterne om, hvordan de kan skabe de rette betingelser for en velfungerende social økonomi og for, hvordan den etableres, opskaleres og sikres gennemslagskraft. Initiativet er en opfølgning på handlingsplanen for den sociale økonomi, som blev fremlagt i 2021.

Blandt forslagets vigtigste indslag er henstillinger om udformning af nationale strategier, der skal stimulere den sociale økonomi. Konkrete tiltag kan omfatte øget brug af erfaringsudveksling og mentorordninger mellem den sociale økonomi og erhvervslivet, oprettelse af kompetencecentre, der udbyder uddannelse i den sociale økonomi, særlige lærlingeordninger og sikring af adgangen til offentlig og privat investering og overvejelser om skattemæssige incitamenter.

Som led i forslaget lancerer Kommissionen desuden EU's portal for socialøkonomi. Portalen samler alle oplysninger om finansiering på EU-plan og på nationalt plan, uddannelsesmuligheder, arrangementer og andet.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
13. juni 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark