Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. juni 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Desinformation om covid-19

Kommissionen har onsdag den 10. juni fremlagt en meddelelse om desinformation i forbindelse med covid-19...

EU optrapper indsatsen mod desinformation...

Kommissionen og den højtstående repræsentant har i dag vurderet, hvilke skridt der tages for at bekæmpe desinformation i forbindelse med coronaviruspandemien, og foreslår en vej fremad. Dette er en opfølgning på opfordringen fra de europæiske ledere i marts 2020 om resolut at bekæmpe desinformation og styrke modstandsdygtigheden i de europæiske samfund. Denne pandemi er blevet ledsaget af en massiv bølge af falske og vildledende informationer, herunder forsøg på udenlandsk indflydelse rettet mod borgere og debatter i EU. Den fælles meddelelse analyserer den omgående indsats og foreslår konkrete tiltag, som hurtigt kan gennemføres.

Baggrund

Den Europæiske Union har aktivt håndteret desinformation siden 2015. Som følge af en afgørelse fra Det Europæiske Råd i marts 2015 oprettede EU East StratComs Task Force under Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten). Den fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler blev vedtaget i 2016, og i 2018 fulgte den fælles meddelelse om øget modstandsdygtighed og forbedrede kapaciteter til håndtering af hybride trusler.

I handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation fra december 2018 blev der fastsat fire søjler for EU's bekæmpelse af desinformation: 1) forbedring af evnen til at opdage, analyse og blotlægge desinformation, 2) styrkelse af den koordinerede fælles indsats, blandt andet gennem EU's system til hurtig varsling, 3) mobilisering af den private sektor i forbindelse med bekæmpelse af desinformation og 4) øget kendskab til desinformation og forbedring af samfundets modstandsdygtighed.

I oktober 2018 blev adfærdskodeksen underskrevet af Facebook, Google, Twitter og Mozilla samt af de brancheorganisationer, der repræsenterer onlineplatforme, reklamebranchen og annoncører, som et selvregulerende værktøj til at bekæmpe desinformation. Microsoft tilsluttede sig kodeksen i 2019. Underskriverne fremsendte selvevalueringer i oktober 2019. Kommissionen vil offentliggøre en omfattende vurdering i løbet af de kommende uger.

Endelig konkluderede Kommissionen og den højtstående repræsentant i en fælles meddelelse fra juni 2019, at valget i maj 2019 også var påvirket af desinformation, men de foranstaltninger, som EU har truffet, har bidraget til at begrænse mulighederne for tredjelandes indflydelse og koordinerede kampagner til manipulation af den offentlige mening.

Detaljer

Publikationsdato
10. juni 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark