Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. december 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Det Europæiske Råd den 14.-15. december - Konklusioner

Jule-topmødet og dermed årets sidste bestod af hele tre møder nemlig et alm. topmøde, Brexit-møde samt et Euro-topmøde.Emnerne var bl.a. være: forsvar, sociale spørgsmål, uddannelse og kultur, eksterne forbindelser, migration, Brexit samt ØMU'en og...

Jule-topmøde
Jean-Claude Junker

Emner på dagsordenen

Sikkerhed og forsvar

  • EU's ledere forventes at hilse iværksættelsen af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) velkommen. 13. november meddelte 23 EU-lande, at de agter at tilslutte sig PESCO for at fremme forsvarssamarbejdet.
  • Rådet vil desuden gennemgå fremskridtene på andre områder, navnlig samarbejdet mellem EU og NATO.

Den sociale dimension, uddannelse og kultur

  • Det Europæiske Råd vil vedtage konklusioner om sociale spørgsmål samt om uddannelse og kultur.
  • Konklusionerne vil bygge på de drøftelser, der fandt sted i Göteborg om ledernes dagsorden om kultur og uddannelse og på det sociale topmøde.

Eksterne forbindelser

  • På baggrund af begivenhederne vil Det Europæiske Råd muligvis drøfte specifikke udenrigspolitiske spørgsmål.

Migration

  • I henhold til ledernes dagsorden vil lederne afholde en debat om vejen frem for migrationspolitikken, herunder både de interne og eksterne dimensioner. Yderligere oplysninger findes i noten nedenfor.

Brexitforhandlingerne - Læs mere...

Det Europæiske Råd (artikel 50 – EU-27) vil gøre status over den seneste udvikling i forhandlingerne efter Det Forenede Kongeriges meddelelse om, at det vil forlade EU.

Lederne vil genoverveje status over fremskridt i brexitforhandlingerne for at afgøre, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt på tre specifikke områder:

  • borgernes rettigheder
  • Irland
  • finansielle forpligtelser

Lederne ventes at vedtage udkastet til retningslinjer for anden fase af forhandlingerne om brexit. Dette følger efter bekræftelsen fra Michel Barnier, EU's chefforhandler, af, at der er gjort tilstrækkelige fremskridt i første fase af forhandlingerne.

Eurotopmøde - Læs mere...

  • Eurotopmødet vil drøfte den økonomiske og monetære union (ØMU'en) og bankunionen

Detaljer

Publikationsdato
14. december 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark