Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. oktober 2021

Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

EU's ledere var til topmøde i Bruxelles den 21.-22. oktober for bl.a. at drøfte covid-19, digital omstilling, energipriser, migration og eksterne forbindelser - Konklusioner...

European Council, Brussels: 21-22/10/2021

Den 21. oktober mødtes EU's ledere i Bruxelles for at drøfte energipriser, covid-19, handel og eksterne forbindelser. De havde også en debat om retsstatsprincippet og den polske forfatningsdomstol nylige domsafsigelse. 22. oktober drøftede de migration og EU's digitale omstilling, og lederne sagde farvel og gav udtryk for deres respekt for den svenske premierminister Stefan Löfven og den tyske kansler Angela Merkel.

Vedrørende energipriser fremlagde kommissionsformand Ursula von der Leyen Kommissionens værktøjskasse med foranstaltninger, som kan afhjælpe den seneste tids kraftige stigning i energipriserne. Hun understregede også behovet for at udfase afhængigheden af fossile brændstoffer og behovet for at investere i ren energi. EU's ledere noterede sig Kommissionens værktøjskasse. De drøftede dernæst om de nuværende energipriser burde føre til en revision af Fit for 55-pakken eller ændringer af EU’s elektricitetsmarked, virkningen af EU’s emissionshandelssystem (ETS) på energipriserne og atomkrafts og naturgas’ rolle. Kommissionen vil vurdere, hvordan gas- og elektricitetsmarkederne fungerer, samt EU’s ETS-marked, og EU’s ledere enedes om at vende tilbage til emnet i december.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen fremlagde i forbindelse med diskussionen af covid-19 de seneste tal for vaccinationer i EU, og hun understregede EU’s resultater med vaccineeksport og det digitale covidcertifikat. Hun advarede også om, at det er nødvendigt at forberede sig på en potentiel fjerde bølge af infektioner, og hun fremlagde sidste nyt vedrørende lægemidler. EU’s ledere godkendte hurtigt konklusionerne på dette område og drøftede vaccinedonationer, vaccinationsuvillighed, vaccinerater og lægemidler.

EU’s ledere drøftede retsstatsprincippet og situationen i Polen, navnlig for så vidt angår retssystemets uafhængighed. De støttede Kommissionens rolle som traktaternes vogter, samtidig med at de noterede behovet for at opretholde en politisk dialog for at kunne løse situationen.

For så vidt angår handel drøftede EU’s ledere kort emnet uden skriftlige konklusioner. De fokuserede på behovet for at styrke det multilaterale handelssystem og EU’s rolle som skaber af standarder samt fremme af ratifikation af udestående EU-handelsaftaler. Lederne vedtog dernæst hurtigt konklusionerne om eksterne anliggender.

For så vidt angår migration udlagde kommissionsformand Ursula von der Leyen situationen i Afghanistan og EU’s seneste støttepakke, situationen ved grænsen mellem EU og Belarus og dermed forbundne modforanstaltninger. Endelig informerede hun EU’s ledere om det udeståede arbejde om finansiering af migrations eksterne dimension. Lederne vedtog konklusionerne efter en langvarig diskussion.

Kommissionen vil bl.a. foreslå enhver ændring, som måtte være nødvendig, til EU’s retlige rammer og konkrete foranstaltninger med tilstrækkelig finansiel støtte til at sikre en hurtig og passende reaktion på den nuværende situation. Lederne bekræftede EU’s tilgang til Belarus, herunder muligheden af at vedtage yderligere restriktioner.

For så vidt angår det digitale område, så vedtog EU’s ledere hurtigt en ambitiøs række konklusioner.


 

Detaljer

Publikationsdato
21. oktober 2021