Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. juni 2021Repræsentationen i Danmark

Det europæiske semester – forårspakken

Kommissionen har onsdag den 2. juni 2021 fremlagt den økonomiske forårspakke om covid-19, støtte af genopretning og modernisering økonomien samt retningslinjer for beskæftigelsespolitikken...

Forår...

Baggrund:

Der vil i forårspakken 2021 primært være fokus på finanspolitiske vejledninger, og pakken vil indeholde adskillige nyskabelser sammenlignet med tidligere år, hovedsageligt på grund af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Nyskabelserne er en afspejling af manglen på strukturelle landespecifikke henstillinger på grund af den omfattende og fremadrettede natur i genopretnings- og resiliensplanerne.

I mangel af strukturelle CSR'er i foråret vil Kommissionen foreslå henstillinger om de nationale konvergens- eller stabilitetsprogrammer, der fokuserer på den finanspolitiske situation, der derefter vedtages af Rådet. Pakken indeholder rapporter om en procedure for uforholdsmæssigt store underskud (obligatorisk i tilfælde af en observeret eller planlagt overtrædelse af 3% af BNP-tærsklen for underskuddet eller en observeret overtrædelse af gældsreglen). I foråret offentliggøres rapporterne som et enkelt dokument i stedet for 26 separate dokumenter. Pakken vil omfatte meddelelsen om den forbedrede overvågning for Grækenland samt overvågningsrapporterne efter programmet for Cypern, Irland, Spanien og Portugal.

Derudover udstedte Kommissionen ikke kvantitative finanspolitiske vejledninger for 2020 og 2021 på grund af anvendelsen af den generelle undtagelsesklausul.

Danmark er ikke berørt af rapporterne om gæld eller underskud.

Detaljer

Publikationsdato
2. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark