Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. februar 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Det fremtidige partnerskab mellem EU og UK

Europa-Kommissionen tager det første skridt til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige...

Michel Barnier's møde med Steve Barclay

Kommissionen har henstillet til Rådet, at der skal indledes forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige. Denne henstilling er baseret på Det Europæiske Råds eksisterende retningslinjer og konklusioner, såvel som på den politiske erklæring, der blev aftalt mellem EU og Det Forenede Kongerige i oktober 2019.

Den indeholder et omfattende forslag om forhandlingsdirektiver, som definerer omfanget og vilkårene for det fremtidige partnerskab, som Den Europæiske Union påtænker at have med Det Forenede Kongerige. Disse direktiver dækker alle områder relevante for forhandlingerne, herunder handel og økonomisk samarbejde, politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar, deltagelse i EU-programmer samt andre tematiske samarbejdsområder. Et særligt kapitel om regulering skitserer en overordnet reguleringsramme omfattende alle økonomiske og sikkerhedsmæssige samarbejdsområder.

Rådet fastlægger forhandlingsdirektiverne. Kommissionen vil så formelt være autoriseret til at indlede forhandlingerne på Unionens vegne.

Detaljer

Publikationsdato
3. februar 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark