Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. december 2016Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Det med PSO'en...

Var den danske PSO-afgift ulovlig?Nej. Kommissionen har aldrig konkluderet, at PSO-afgiften i sig selv var ulovlig. Kommissionen har udtrykt bekymring for, om den var diskriminerende over for udenlandske producenter af vedvarende energi sammenlignet...

Vindmøller

Har Kommissionen givet Danmark besked om at afskaffe PSO-afgiften?

Nej. Eftersom Kommissionen aldrig har konkluderet, at PSO-afgiften var ulovlig, har målet været at sikre, at støtten til omstillingen til vedvarende energi også kunne komme udenlandske producenter til gode i et vist omfang, så støtten i andre lande kunne komme danske producenter til gode.

Hvad har Kommissionen fortalt Danmark?

Kommissionen kigger på finansiering, når den undersøger statsstøtteordninger. En tarif, der påføres al produceret elektricitet – både dansk og udenlandsk – vil ikke være i overensstemmelse med traktaten, hvis pengene kun er beregnet på at støtte national elektricitet. Hvis det sker, vil den importerede elektricitet være med til at finansiere støtteforanstaltninger, der kun gavner den danskproducerede elektricitet. Og det er medlemslandenes opgave at sikre, at finansieringen er i overensstemmelse med traktaten.

Derfor har kommissionen fortalt den danske stat, at de udenlandske (ikke danske) producenter af vedvarende energi ikke må blive diskrimineret, og at udenlandske producenter derfor skal have mulighed for at nyde godt af den danske støtte i et vist omfang.

Er der alternativer til at tilpasse PSO-ordningen uden at afskaffe den eller udfase den?

Ja. Og den beslutning er den danske regerings. Fx er et alternativ, at støtten til vedvarende energi kan finansieres direkte over statsbudgettet (altså via finansloven). Et andet alternativ ville være at fortsætte med en ordning, der tager højde for en forskelsbehandling mellem producenter ved i et vist omfang at give udenlandske producenter mulighed for at nyde godt af den danske støtte.

Danmark forpligtede sig i 2015-2016 til at åbne pilotudbuddene for vedvarende energi fra andre EØS-lande. Forudsætningen var, at der var en samarbejdsaftale med det pågældende land; udenlandske producenter af vedvarende energi kunne deltage med en andel på op til 6 % af den udbudte kapacitet.

F.eks. har Tyskland forpligtet sig til at åbne udbuddene for vedvarende energi, så de kan indeholde op til 5 % af vedvarende energi, der ikke er tysk.

I sidste ende er det den danske regerings beslutning hvilken løsning den går efter. Det er så til gengæld Europa-Kommissionens ansvar at sikre, at de relevante EU-bestemmelser er overholdt, uanset hvad beslutningen ender med at være.

Kommissionen er bekendt med den brede politiske aftale af 17. november 2016 om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven.

Ovenstående fremgår også af DR2/Detektor's udsendelse, der blev sendt første gang torsdag den 1. december 2016: http://bit.ly/2gfEPqL

Detaljer

Publikationsdato
1. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark