Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. juli 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Det tyske formandskab - 2. halvår 2020

Fra den 1. juli 2020 til 31. december 2020 varetager Tyskland formandskabet for EU og mottoet for formandskabet er ”sammen om Europas genopretning”

Tyskland

De vejledende principper for det tyske formandskab af Rådet er:

  • en permanent overvindelse af covid-19-pandemien samt økonomisk genoprettelse
  • et stærkere og mere innovativt Europa
  • et retfærdigt Europa
  • et bæredygtigt Europa
  • et sikkert Europa med fælles værdier
  • et stærkt Europa i verden

En af de vigtigste prioriteter vil være at arbejde hen imod en hurtig afslutning på forhandlingerne om EU’s flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden fra 2021 til 2027. EU-budgettet skal på den ene hånd være gearet til de nuværende udfordringer i forbindelse med covid-19-krisen, og på den anden hånd skal det være gearet til Den Europæiske Unions langsigtede strategiske mål i en verden under forandring.

Formandskabstrioen består udover Tyskland af Portugal (januar-juni 2021) og Slovenien (juli-december 2021)

Baggrund:

Formandskabet for Rådet går på skift mellem EU-landene for 6 måneder ad gangen. I løbet af denne 6-måneders periode leder formandskabet samlinger og møder på alle niveauer i Rådet og hjælper med at sikre kontinuiteten i EU's arbejde i Rådet.

De EU-lande, der har formandskabet, arbejder tæt sammen i grupper på 3, de såkaldte "trioer". Dette system blev indført med Lissabontraktaten i 2009. Trioen fastsætter langsigtede mål og udarbejder en fælles dagsorden, der fastlægger de emner og vigtige spørgsmål, som Rådet vil behandle over en periode på 18 måneder. På grundlag af dette program udarbejder hvert af de 3 lande sit eget mere detaljerede 6-måneders program.

Formandskabets opgaver

Formandskabet har ansvaret for at skabe fremdrift i Rådets arbejde med EU-lovgivningen og sikre kontinuitet i EU's dagsorden, velordnede lovgivningsprocesser og samarbejde mellem medlemslandene. I den forbindelse skal formandskabet optræde som en ærlig og neutral mægler.

Formandskabet har to hovedopgaver:

  • Planlægning og ledelse af samlinger og møder i Rådet og dets forberedende organer

Formandskabet leder samlinger og møder i de forskellige rådssammensætninger (bortset fra Udenrigsrådet) og Rådets forberedende organer, der omfatter stående komitéer som f.eks. De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) og arbejdsgrupper, komitéer og udvalg, der behandler meget specifikke emner.

Formandskabet sikrer, at drøftelserne gennemføres korrekt, og at Rådets forretningsorden og arbejdsmetoder overholdes.

Det tilrettelægger også forskellige formelle og uformelle samlinger og møder i Bruxelles og i det land, der varetager det roterende formandskab.

  • Repræsentation af Rådet i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner

Formandskabet repræsenterer Rådet i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner, navnlig med Kommissionen og Europa-Parlamentet. Dets rolle er at forsøge at skabe enighed om lovgivningsforslag gennem trepartsmøder (triloger), uformelle forhandlingsmøder og møder i Forligsudvalget.

Formandskabet samarbejder tæt med:

  • formanden for Det Europæiske Råd
  • Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Det støtter deres arbejde og kan undertiden blive bedt om at udføre visse opgaver for den højtstående repræsentant såsom at repræsentere Udenrigsrådet over for Europa-Parlamentet eller at lede samlingen i Udenrigsrådet, når det drøfter almindelige handelspolitiske spørgsmål.

Detaljer

Publikationsdato
1. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark