Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. januar 2023Repræsentationen i Danmark

DK-garantiordning til støtte for rejsearrangører godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk garantiordning på ca. 300 mio. kr. til støtte for rejsearrangører i forbindelse med coronaviruspandemien.

covid-19-pandemien

Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

I henhold til ordningen bestod den støtte, som Danmark ydede den 1. december 2020, af statsgaranterede lån. Formålet med ordningen var at understøtte rejsearrangørernes likviditetsbehov ved at forhøje de statsgaranterede beløb på de lån, som disse arrangører havde modtaget gennem Rejsegarantifonden til refusion af rejsendes betalinger i tilfælde af aflysninger som følge af coronaviruspandemien.

Kommissionen fandt, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. For det første oversteg støtten ikke 800 000 EUR pr. støttemodtager, og for det andet blev den ydet inden den 31. december 2020 (dvs. udløbsdatoen for de midlertidige rammebestemmelser, der var gældende på det tidspunkt, da støtten blev ydet). Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen var nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige covid-19-rammebestemmelser. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Læs mere om sagen - SA.103141 - på Kommissionens hjemmeside

Kommissionen har også godkendt dansk ordning på over 8 mia. kr, som skal støtte udrulningen af teknologier til CO2-opsamling og -lagring

Detaljer

Publikationsdato
12. januar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark