Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. juni 2021Repræsentationen i Danmark

DK indbringes for Domstolen på grund begrænsning på 25 timer for lastbilparkering

Kommissionen har besluttet at indbringe Danmark for Domstolen for ikke at have ophævet restriktionerne for lastbilparkering.

lastbilparkering på statsejede rastepladser

Danmark har begrænset den periode, hvor lastbiler må parkere på statsejede rastepladser, til højst 25 timer. Den danske foranstaltning begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser, der er garanteret ved EU's vejtransportlovgivning (forordning (EF) nr. 1072/2009), da den skaber hindringer for udenlandske transportvirksomheder, der udfører internationale transporter.

Da disse transportvirksomheder ikke har et driftscenter i Danmark, har de brug for parkeringspladser for at kunne udføre deres aktiviteter og overholde EU-kravene om køre- og hviletid.

Kommissionen finder, at reglen ikke er hensigtsmæssig, nødvendig eller står i et rimeligt forhold til målene, og har derfor indledt en traktatbrudsprocedure mod Danmark med anmodning om, at landet ophæver sin begrænsning på 25 timer.

Detaljer

Publikationsdato
9. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark