Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. oktober 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-lønordning for at støtte virksomheder godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning om støtte til virksomheder, der er underlagt et forbud mod at arbejde, som er indført for at begrænse spredningen af coronavirus.

approved

Ordningen er godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser om statsstøtte. Ordningen er tilgængelig for virksomheder i alle sektorer undtagen finansielle institutioner. Den offentlige støtte vil bestå af direkte tilskud. Ordningens mål er at lette modtagernes lønomkostninger, så de kan sikre, at deres ansatte fortsat er i arbejde og kan modtage deres løn, mens virksomheden er underlagt et forbud mod at arbejde.

Kommissionen har fastslået, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig gælder det at støtten er begrænset til virksomheder, som er underlagt et myndighedsforbud mod at arbejde grundet coronavirusudbruddet, og derfor ikke har nogle indtægter, hvorfor de ikke har nogle midler til at aflønne deres ansatte.

Kommissionen fandt, at ordningen er nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
9. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark