Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. maj 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-ordning til at kompensere medievirksomheder for skader forvoldt af mindskede reklameindtægter godkendt

Kommissionen har i henhold til EU’s regler om statsstøtte godkendt en dansk ordning på 240 millioner kroner (ca. 32 mio. EUR) til delvis kompensation af medievirksomheders faldende reklameindtægter på grund af coronavirusudbruddet.

Ordningen vil være tilgængelig for samtlige danske medievirksomheder uden hensyn til hvilken type medie, der er tale om (trykte medier eller radio- eller TV-stationer).

Ifølge ordningen, som Danmark har anmeldt, vil medievirksomheder kunne modtage kompensation i form af direkte tilskud for forvoldte skader på op til 80 % af den tabte reklameindtægter i perioden fra den 9. marts til den 8. juli 2020. Faldet i reklameindtægter vil blive beregnet på basis af en sammenligning mellem den enkelte virksomheds reklameindtægt og deres gennemsnitlige reklameindtægter i 2019.

Derudover indeholder ordningen en tilbagebetalingsklausul, så støttemodtagerne skal tilbagebetale offentlig støtte, som måtte ligge udover den påviste skade. Det er derfor ingen risiko for, at statsstøtten kan overstige skaden. Kommissionen vurderede foranstaltningen i henhold til artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer (i form af ordninger) for at råde bod på skader, der er forårsaget af usædvanlige begivenheder, såsom coronavirusudbruddet.

Kommissionen har konkluderet, at den danske ordning vil kompensere skader direkte forbundet med coronavirusudbruddet. Kommissionen fandt ligeledes, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, idet den påtænkte kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaden. Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
28. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark