Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. juni 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-ordning til at kompensere rejseselskaber godkendt

Kommissionen har i henhold til EU’s regler om statsstøtte godkendt en dansk ordning på 725 millioner kr. til at kompensere rejsearrangører for skader forårsaget af aflysninger af pakkerejser på grund af de ekstraordinære omstændigheder omkring...

Rejsearrangører vil under ordningen have ret til kompensation for tab, som de har lidt som konsekvens af, at de ved aflysninger har skullet betale penge tilbage til forbrugerne. Kompensationen, som kommer i form af direkte tilskud på op til 100 % af dokumenterede tab i forbindelse med coronavirusudbruddet, ydes af Rejsegarantifonden, og den vil dække perioden fra den 26. januar 2020 til den 31 maj. 2020, hvilket svarer til den periode, som den danske regering har indført rejserestriktioner for.

Kommissionen har konkluderet, at den danske ordning overholder artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer for at råde bod på skader, der er forårsaget af usædvanlige begivenheder, såsom coronavirusudbruddet.

Kommissionen har konkluderet, at den danske støtteordning vil kompensere for skader, der hænger direkte sammen med coronavirusudbruddet. Kommissionen fandt ligeledes, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, idet den påtænkte kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaden. Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
2. juni 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark