Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. december 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-paraplyordning om støtte til dækningen af faste omkostninger i virksomheder godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk paraplyordning, som yder støtte til dækningen af faste omkostninger i virksomheder, der er berørt af coronavirusudbruddet og ikke længere selv kan dække omkostningerne. Ordningen har et budget på 94 mio. euro (ca...

approved

Under ordningen vil støtten blive ydet i form af direkte tilskud. Ordningen gælder for virksomheder inden for alle sektorer, med undtagelse af virksomheder, som er aktive inden for finanssektoren. Støtten vil være tilgængelig for virksomheder, som i perioden fra 1. marts 2020 til 30. juni 2021 oplevede et fald i deres omsætning på 30 % sammenlignet med samme periode i 2019, under forudsætning af, at de i perioden var direkte berørt af regeringens restriktive foranstaltninger for at begrænse spredningen af virusset. Støttemodtagerne vil modtage tilskud på op til 70 % af deres udækkede omkostninger i den støtteberettigede periode, eller op til 90 % for små og mellemstore virksomheder. Formålet med ordningen er at afbøde de økonomiske vanskeligheder og de pludselige likviditetsproblemer, som støttemodtagerne oplever som følge af regeringens restriktive foranstaltninger for at begrænse spredningen af virusset.

Kommissionen har konkluderet, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser fordi støtten

(i) ikke vil overstige 3 mio. euro pr. virksomhed
(ii) dækker udækkede faste omkostninger, som virksomhederne har pådraget sig i en periode fra 1. marts 2020 til 30. juni 2021
(iii) vil blive tildelt før 30. juni 2021.

Kommissionen har konkluderet, at foranstaltningen er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
21. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark