Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. januar 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-skatteudskydelsesordning for støtte til små og mellemstore virksomheder godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk hjælpepakke på 30 millioner kr. (4 millioner EUR) til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) berørt af coronavirusudbruddet. Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte...

approved

Ordningens støtte tager form af rentefrie kreditfaciliteter i forbindelse med SMV’ers indbetaling af skyldig skat på lønomkostninger. Ordningens formål er at afbøde den pludselige likviditetsmangel, som små og mellemstore arbejdsgivere står overfor, og som er hårdest ramt af coronavirusudbruddets økonomiske virkninger, så deres fortsatte økonomiske aktivitet kan sikres.

Kommissionen konkluderede, at ordningen er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi støtten

i) uddeles inden den 30. juni 2021, og

ii) de udskudte bidrag skal betales senest den 31. december 2022.

Kommissionen konkluderede, at støtten er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
26. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark