Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. december 2023Repræsentationen i Danmark

DK støtte til fremme af investeringer i CO2-opsamling og -lagring godkendt

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på 350 mio. EUR (2,6 mia. kr.) til fremme af investeringer i CO2-opsamlings- og -lagringsprojekter.

Denmark

Ordningen vil blive delvist finansieret gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Ordningen vil støtte reduktionen af drivhusgasemissioner gennem CO2-opsamling og -lagring og dermed bidrage til opfyldelsen af Danmarks klimamål og EU's strategiske mål under den europæiske grønne pagt, navnlig 2050-målet om klimaneutralitet. Ordningen vil være åben for alle teknologier, der giver mulighed for opsamling, transport og permanent geologisk lagring af CO2, der udledes fra biogene kilder, eller CO2 fra luften. Støtten vil blive ydet i form af direkte tilskud gennem en udbudsprocedure, der skal afsluttes i 2024. Projekter inden for CO2-opsamling og -lagring skal være operationelle inden 2026. Der vil blive ydet støtte pr. ton CO2, der opsamles og permanent lagres, på "pay-as-bid"-basis indtil 2032.

Kommissionen har vurderet foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler, navnlig 2022-retningslinjerne for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi ("CEEAG") og fandt, at ordningen er nødvendig og hensigtsmæssig for at nå de ønskede mål.

Desuden fandt Kommissionen, at foranstaltningen virker som incitament, da potentielle støttemodtagere ikke ville foretage investeringerne uden offentlig støtte.

Endelig konkluderede Kommissionen, at ordningen står i rimeligt forhold til målet, da støtten er begrænset til det nødvendige minimum og vil have en begrænset indvirkning på konkurrencen og samhandelen i EU.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt den danske ordning efter EU's statsstøtteregler.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
20. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark