Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. november 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtte til luftfartsselskaber godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på 45 millioner kr. (ca. 6 millioner EUR) til at støtte den danske luftfartssektor i forbindelse med coronavirusudbruddet. Ordningen er godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for...

Dansk og svensk rekapitalisering af SAS på 1 mia. EUR godkendt

Støtten tager form af direkte tilskud til dækning af modtagernes lønomkostninger i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2020 for personale med ansvar for visse specifikke kritiske sikkerhedsfunktioner. Ordningen forventes at gavne 26 luftfartsselskaber. Målet med ordningen er at støtte passagerflyvning i Danmark for at genskabe flyforbindelser i samt til og fra Danmark efter coronavirusudbruddet.

Kommissionen konkluderede, at ordningen er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi ordningen fastsætter, at den maksimale støtte, som hver enkelt modtager kan modtage, er 500 000 EUR (det betyder, at den ikke vil overstige grænsen på 800 000 EUR fastsat i de midlertidige rammebestemmelser).

Kommissionen konkluderede, at støtten er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
30. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark