Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. november 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtte til mikrovirksomheder og små selvstændige virksomheder, freelancere og professionelle kunstnere godkendt

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på 70 mio. kr (9 mio. EUR) til at hjælpe mikrovirksomheder og små selvstændige virksomheder, freelancere og professionelle kunstnere berørt af aflysninger af begivenheder på grund af coronavirusudbruddet...

approved

Modtagerne skal have i) en årsindkomst, som er stærk afhængig af at levere varer eller tjenester til store begivenheder, som skulle have fundet sted i foråret eller sommeren 2020, men blev aflyst på grund af coronavirusudbruddet, og ii) oplevet et indkomsttab på mindst 50 % sammenlignet med deres gennemsnitlige månedsindtægt i 2019.

Støtten vil dække op til 60 % af tabte produktionsomkostninger direkte relateret til aflysning af begivenheder på grund af de forholdsregler, som den danske regering indførte for at begrænse spredningen af coronavirus og som fandt sted før den 6. april 2020, hvor sådanne restriktive foranstaltninger blev indført.

Produktionsomkostninger for varer eller tjenester, som kan genbruges eller tilbagebetales, og omkostninger for permanente aktiver er ekskluderet fra ordningen. Ordningens mål er at afbøde de pludselige likviditetsmangler, som modtagerne stod over for på grund af de restriktioner, som den danske regering var nødt til at indføre for at begrænse virussets spredning og for at sikre deres fortsatte økonomiske aktivitet.

Kommissionen fandt, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig fordi ordningen fastsætter, at støtten ikke vil overstige 100 000 EUR pr. modtager aktiv i landbrugssektoren, 120 000 EUR pr. modtager aktiv i fiskeri- og akvakultursektoren samt 800 000 EUR pr. modtager i alle andre sektorer.

Kommissionen konkluderede, at støtten er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
30. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark