Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. august 20211 min læsetid

DK-støtte til udbydere af store arrangementer godkendt

approved

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på 13 millioner EUR til at støtte udbydere af store arrangementer berørt af coronavirusudbruddet og de restriktioner, som den danske regering indførte for at begrænse spredning af virusset. Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

Ordningens støtte vil være i form af direkte tilskud. Den offentlige støtte vil være tilgængelig for udbydere af store arrangementer med mindst 350 forventede deltagere, som havde et fald i omsætningen i 2021. Ordningens mål er at afbøde de likviditetsmangler, som modtagerne står overfor, og at håndtere nogle af de tab, som de fik, da de ikke kunne indgå kontrakter med arrangører af store begivenheder, som skulle have fundet sted mellem maj og september 2021, på grund af risiko for aflysninger i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Kommissionen konkluderede, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne fastsat i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig, at støtten i) ikke vil overstige 225.000 EUR pr. virksomhed aktiv i primærproduktion af landbrugsprodukter, 270.000 EUR pr. virksomhed aktiv inden for fiskeri- og akvakultursektoren og 1,8 mio. EUR pr. virksomhed aktiv i andre sektorer, og ii) ikke tildeles senere end den 31. december 2021.

Kommissionen konkluderede, at den ændrede ordning fortsat er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
2. august 2021