Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. september 20211 min læsetid

Dom i dansk sag om familiesammenføringer m.m.

Torsdag den 2. september 2021 faldt der dom i sag C-379/20 Udlændingenævnet om familiesammenføringer og en stand still-klausul

Dom i sag C-473/16 F

Domstolens dom:

2. SEPTEMBER 2021
Dom

 Baggrund:

Den 31. januar 2012 indsendte B, som blev født den 5. august 1994 i Tyrkiet, en ansøgning til Udlændingestyrelsen om familiesammenføring i Danmark med sin far, F, som blev født i Tyrkiet den 20. september 1972 og har haft opholdstilladelse i Danmark siden den 13. oktober 2003 og har haft permanent opholdstilladelse siden den 2. december 2013.

B blev født i Haymana i Tyrkiet og Udlændingestyrelsen har på baggrund af oplysninger fra faderen fastslået, at han på ansøgningstidspunktet boede med sin farfar og sin mor i Haymana, hvor han også har to søskende. Han har fuldført otte år af grundskolen i Tyrkiet. Hovedsagen er uklar i forhold til, om B boede med sin mor, som var blevet gift igen, i Haymana, men det er muligt, at de boede i samme by. F kom til Danmark for første gang den 1. december 2000. Den 25. juni 2010 fik han visum til Danmark gyldigt til den 25. september 2010. Den 28. juni 2010 kom han til Danmark og han forlod landet igen den 11. august 2010. F blev født i Ankara i Tyrkiet og har boet sammen med B fra 1994 til 2003.

Udlændingestyrelsen afviste den 6. november 2012 B’s ansøgning om familiesammenføring. Begrundelsen var, at der ikke var angivet nogen specifikke grunde, herunder hensynet til familiens enhed og barnets tarv, til at understøtte, at B skulle have en opholdstilladelse. På ansøgningstidspunktet var B omtrent 17 ½ år gammel og derfor ikke berettiget til familiesammenføring.

Østre Landsret spørger Domstolen om EU-lovgivningen er til hinder for indførelse og anvendelse af et nyt nationalt tiltag, hvorunder familiesammenføring af en erhvervsaktiv tyrkisk statsborger, som opholder sig lovligt i den pågældende medlemsstat, med denne persons barn, som er 15 år gammel, er betinget af, at meget specifikke grunde, herunder hensynet til familiens enhed og barnets tarv, støtter en sådan familiesammenføring.

Detaljer

Publikationsdato
2. september 2021