Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. juli 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sag om opholdstilladelse i Danmark m.m.

Den 4. juli faldt der dom i den danske sag C-375/23 Meislev vedr. associeringsaftalen med Tyrkiet og stand still-klausul

Domstolen
Generelle publikationer4. juli 2024
Dom i sag C-375/23

Baggrund:

EN blev født i Tyrkiet og er tyrkisk statsborger. I 2013 fik han opholdstilladelse i Danmark på grundlag af sit ægteskab med en dansk statsborger, der bor i Danmark. Den 27. marts 2017 indgav EN en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark til Udlændingestyrelsen. På det tidspunkt havde EN status som arbejdstager i Danmark og var omfattet af associeringsaftalen, herunder afgørelse nr. 1/80.


Den 10. november 2017 gav Udlændingestyrelsen EN afslag på permanent opholdstilladelse i Danmark med den begrundelse, at han ikke opfyldte betingelsen om, at han skal have haft lovligt ophold i Danmark i mindst seks år. Udlændingestyrelsen fandt endvidere bl.a., at han ikke opfyldte de særlige betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse efter blot fire års lovligt ophold i Danmark.


Det er klart, at betingelserne for forudgående ophold og beskæftigelse var mere byrdefulde end betingelserne for at opnå en tidsubegrænset opholdstilladelse, der var gældende den 1. december 1980, da standstill-klausulen i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 trådte i kraft i Danmark.
Ved Udlændingestyrelsens afgørelse af 15. oktober 2020 blev EN's opholdstilladelse forlænget indtil den 15. oktober 2026. Det fremgår af afgørelsen, at opholdstilladelsen giver ham ret til at arbejde og studere i Danmark og er betinget af, at han har et gyldigt pas.


Højesteret har anmodet Domstolen om at afgøre, om nationale bestemmelser, der fastsætter betingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse i en medlemsstat, er omfattet af standstill-klausulen og i givet fald, om skrappere tidsmæssige betingelser for opnåelse af en permanent opholdstilladelse for en medlemsstat kan anses for at være egnede til at lette en vellykket integration af tredjelandsstatsborgere. 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
4. juli 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark