Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. september 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sag om tab af dansk statsborgerskab

Domstolen har afsagt dom i sag C-689/21 om Udlændinge- og Integrationsministeriet og tab af dansk statsborgerskab

Domstolen

Pressemeddelelse fra domstolen

 

Baggrund:

Det følger af dansk ret, at en dansk statsborger, der er født i udlandet med dobbelt statsborgerskab, og som ikke har haft bopæl i Danmark, og som ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der indikerer en nær tilknytning til Danmark, og som ikke, før den pågældende fylder 22 år, har ansøgt om bevarelse af sit danske statsborgerskab i en alder af 22 år, automatisk mister sit danske statsborgerskab.Generhvervelse af dette statsborgerskab efter 22 år kan kun ske efter de almindelige regler om erhvervelse af dansk statsborgerskab, ifølge hvilke der bl.a. er krav om uafbrudt ophold i Danmark i længere tid. Hvis den pågældende person ikke er statsborger i et EU-land, mister den pågældende også sit EU-statsborgerskab.

X blev født i 1992 i USA af en dansk mor og en amerikansk far og har siden sin fødsel haft dansk og amerikansk statsborgerskab. X har aldrig boet i Danmark.

Halvanden måned efter, at hun fyldte 22 år, indgav hun en ansøgning om at bevare sit danske statsborgerskab. I 2017 meddelte de danske myndigheder, at X havde mistet sit danske statsborgerskab, da hun fyldte 22 år, og at det ikke var muligt at give dispensation, da ansøgningen om bevarelse af dansk statsborgerskab blev indgivet, efter at hun fyldte 22.
Myndighederne anførte endvidere, at X kun havde haft højst 44 ugers ophold i Danmark, før hun fyldte 22 år, og at X derfor ikke havde nogen nær tilknytning til Danmark.  

Østre Landsret spørger Domstolen, om disse danske regler om tab af dansk statsborgerskab som 22-årig er i strid med EU-retten
 

 

Detaljer

Publikationsdato
5. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark