Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. maj 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sagen om Ernst & Young og KPMG om fusion og stand-still-forpligtelse

KPMG DK indgik den 18. november 2013 en fusionsaftale med Ernst & Young. I henhold til denne aftale skulle KPMG DK udtræde af sin aftale med KPMG International, så snart fusionsaftalen var underskrevet, så KPMG DK kunne ophøre sit samarbejde med KPMG...

Forslag til afgørelse i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank

I henhold til KPMG Internationals bestemmelser kunne en tilbagetræden fra samarbejdsaftalen ikke finde sted senere end seks måneder før afslutningen på regnskabsåret for kontrakterne mellem KPMG DK og KPMG International. Det betød, at hvis KPMG DK ikke havde opsagt sin aftale inden den rette dato, så måtte KPMG DK principielt vente et halvt år med at indsende sin opsigelse. KPMG DK opsagde efter at have underskrevet en fusionsaftale med Ernst & Young sin samarbejdsaftale ved brev af den 18. november 2013 med virkning fra den 30. september 2014.
*
Meddelelse om godkendelse af fusionen blev givet den 7. februar 2014, og fusionen blev godkendt med samtykke fra Konkurrencerådet i deres afgørelse af den 28. maj 2014. Efter at Konkurrencerådet havde godkendt fusionen, blev KPMG DK og KPMG International enige om at afslutte deres samarbejde med virkning fra den 30. juni 2014.

Konkurrencerådet fandt den 17. december 2014, at KPMG DK havde overtrådt forbuddet mod fremskyndet iværksættelse ved at opsige samarbejdsaftalen med KPMG International den 18. november 2013 i overensstemmelse med betingelsen herom i fusionsaftalen, inden Konkurrencerådet havde godkendt fusionen.

Sø- og Handelsretten har stillet en række spørgsmål til Domstolen vedrørende fortolkningen af fusionsforordningen:

18. JUNI 2021
Domstolens dom

Detaljer

Publikationsdato
31. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark