Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. december 2023Repræsentationen i Danmark

Dom i sagen om parkering på rastepladser i Danmark

Domstolen dom i sag C-167/22 - Kommissionen mod Danmark om parkering på rastepladser

EU i uge 40

Pressemeddelelse

Dom

Baggrund:

Kommissionen gør gældende, at 25-timersreglen, om end den ikke udgør direkte forskelsbehandling, ikke desto mindre udgør en hindring i den fri udveksling af tjenesteydelser, idet reglen ikke påvirker danske og ikkehjemmehørende vognmænd på samme måde. Chauffører for ikkehjemmehørende vognmænd vil have sværere ved at overholde deres køre- og hviletidsforpligtelser, der følger af EU-retten end chauffører for danske vognmænd, der har driftscentraler i Danmark, hvortil chaufførerne kan returnere og parkere, mens de afholder deres hviletid.

Efter Kommissionens opfattelse kan reglen ikke retfærdiggøres af de af Danmark påberåbte formål om
i) at sikre mere kapacitet til, at chauffører kan afholde deres pauser og kortere hvil
ii) at komme ulovlig trafikfarlig parkering på motorvejsrastepladserne til livs
iii) at sikre ordnede forhold på rastepladserne ved at modgå de negative effekter, som langtidsparkering medfører, og
iv) at sikre chaufførernes miljø- og arbejdsforhold, idet reglen ikke er egnet til at nå disse hensyn og i øvrigt går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Detaljer

Publikationsdato
21. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark