Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. juni 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dom i sagen om tyskland og pant på dåser m.m.

Retten annullererKommissionens afgørelse om, at den manglende opkrævning af pant på visse former for emballage til drikkevarer, der sælges i de tyske grænsebutikker til kunder med bopæl i Danmark, ikke udgør statsstøtte

Dåser...

Pressemeddelelse fra Domstolen

Baggrund:

Dansk Erhverv er en brancheorganisation, som varetager danske virksomheders interesser. Den 14. marts 2016 indsendte den en klage vedrørende statsstøtte til Europa-Kommissionen, hvori det blev hævdet, at Tyskland har tilladt en gruppe nordtyske detailvirksomheder, nemlig butikker tæt på grænsen, som specifikt var målrettet mod forbrugere bosiddende i Skandinavien, ulovlig støtte, som ikke er forenelig med det indre marked, i form af en undtagelse den generelle forpligtelse til at opkræve pant på engangsemballage til drikkevarer.

Den 4. oktober 2018 vedtog Kommissionen afgørelse C(2018) 6315 final om statsstøtte SA.44865 (2016/FC) – Tyskland – Påstand om statsstøtte til tyske grænsebutikker.

Kommissionen er af den holdning, at eftersom, det er rimeligt at antage, at når en forbruger køber en drikkevare i Tyskland for at tage den med til en anden medlemsstat, så vil denne driks emballage ikke blive returneret til Tyskland, men derimod i en anden medlemsstats affaldssystem, så forekommer det rimeligt, at man ikke opkræver pant, når forbrugeren underskriver en eksporterklæring, hvormed forbrugeren erklærer, at drikken vil blive taget med til en anden medlemsstat, hvor den vil blive forbrugt og emballagen bortskaffet. Kommissionen mindede også om, at medlemsstater frit kan beslutte om, der skal opkræves pant eller ej på betingelse af, at de overholder forbuddet mod forskelsbehandling. Kommissionen anførte, at de kompetente tyske regionale myndigheders fortolkning udgjorde en passende afstemning af målet i direktiv 94/62/EF om at beskytte miljøet og varers fri bevægelighed. På den ene side kan pant, som ikke genindvindes ved aflevering af emballagen, ikke bidrage til at nå målet om at beskytte miljøet. På den anden side er de kompetente tyske regionale myndigheders fortolkning ikke uforenlig med varers fri bevægelighed, eftersom den blot forhindrede, at skandinaviske forbrugere blev pålagt en byrde ved køb af drikkevarer i Tyskland, når disse forbrugere ikke ville returnere den tomme emballage.

Kommissionen har konkluderet, at de kompetente tyske regionale myndigheder derfor i udøvelsen af deres normale politibeføjelser stod over for tungtvejende og rimelig tvivl vedrørende rækkevidden og betydningen af forpligtelsen om at opkræve pant. I sådanne tilfælde udgør den manglende udstedelse af bøder ikke nogen en fordel ydet gennem statsmidler, og den omtvistede foranstaltning kan derfor ikke anses for at være statsstøtte.
Dansk Erhverv kræver, at Retten annullerer Kommissionens afgørelse

Detaljer

Publikationsdato
9. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark