Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. november 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sager om forflyttelser af dommere m.m. i Polen

Dom i sager C-748/19 til C-754/19 Prokuratura Rejonowa mod Mińsku Mazowieckim & Prokuratura Rejonowa mod Mińsku Mazowieckim om fællesskabsrettens grundprincipper...

Dom i sag T-386

EU-retten er til hinder for den gældende ordning i Polen, der gør det muligt for justitsministeren at forflytte dommere til højere straffedomstole, og hvorefter denne minister, der samtidig er den øverste anklager, til enhver tid kan bringe disse forflyttelser til ophør uden begrundelse...

Pressemeddelelse fra Domstolen - Klik her...


Kravet om dommeres uafhængighed fordrer nemlig, at sådanne forflyttelser frembyder de nødvendige garantier for at undgå enhver risiko for, at de anvendes som et middel til politisk kontrol med retsafgørelsers indhold, navnlig på strafferettens område.

Baggrund:

Sagerne er del af en række præjudicielle forelæggelser efter Domstolens dom af den 19. november 2019 vedrørende spørgsmål fra den polske højesteret (forenede sager C-585/18, C-624/18, C-625/18). De præjudicielle spørgsmål fremsendt af de polske domstole vedrører elementer af den regerende koalitions retlige “reformer” siden 2015.
De præjudicielle forelæggelser angår justitsministeriets forflytning af dommer ved distriktsretten (Sędzia Sądu Rejonowego) og andre til domstole et niveau under det niveau, de hidtil har besat i domstolshierarkiet. Justitsministeriets kriterier for forflytning af denne dommer er ukendte, og national lovgivning indeholder ikke nogen form for retslig prøvelse af sådan en afgørelse, og lovgivningen giver Justitsministeren ret til på ethvert tidspunkt at bringe en forflytning til ophør.
Spørgsmålene indbragt til Domstolen handler om, hvorvidt ovennævnte procedure er en overtrædelse af et individs formodede uskyld, kravene om effektiv domstolsbeskyttelse, herunder retsvæsenets uafhængighed - Læs mere om sagene C-749/19, C-750/19, C-751/19, C-752/19 og C-753/19

Detaljer

Publikationsdato
16. november 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark